Hà Nội

Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm văn hóa lớn; trung tâm khoa học, giáo dục, đào tạo, y tế lớn; trung tâm kinh tế tài chính lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Hà Nội sẽ là địa điểm tổ chức Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) (8 - 9/12/2016), Hội nghị quan chức cao cấp lần 2 và các cuộc họp liên quan (SOM 2) (9 - 18/5/2017), Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại (MRT) (19 - 21/5/2017) và Đối thoại cao cấp về đào tạo nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số (11 - 15/5/2017).

 

Vị trí địa lý

Bắc Việt Nam

Diện tích

3.329 km2

Dân số

7.500.000 người

Nhiệt độ

Trung bình 24 độ C

Danh lam thắng cảnh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Hoàn Kiếm, Đền vua Lê và khu tượng đài Lê Thái Tổ, Tháp Bút - Đền Ngọc Sơn, Chùa Một Cột, Văn Miếu, Hoàng thành Thăng Long, …

Thế mạnh địa phương

Đầu mối sản xuất, kinh doanh, dẫn dắt hoạt động kinh tế của khu vực phía Bắc; Trung tâm lớn về du lịch văn hóa; Nhiều làng nghề sản phẩm truyền thống nhiều nhất cả nước.