Việt Nam tự tin bước vào Năm APEC 2017

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 tại buổi gặp gỡ, thông tin cho báo chí về tình hình khu vực, thế giới, thành tựu đối ngoại năm 2016 và phương hướng công tác đối ngoại năm 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, chủ đề của Năm APEC Việt Nam 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” rất phù hợp với tiến trình phát triển hiện nay của APEC. So với năm 2006, Việt Nam bước vào năm 2017 với một tâm thế khác; kỳ vọng của các nền kinh tế thành viên Diễn đàn đối với Việt Nam cũng khác, trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy nổi lên đặt ra thách thức rất lớn đối với quá trình liên kết kinh tế khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam là Chủ nhà của APEC trong giai đoạn quyết định, tiến tới hoàn thành Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư ở châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020. Bốn ưu tiên được Việt Nam đưa ra trong Năm APEC 2017: tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; tăng cường an ninh lương thực, và nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu được các nền kinh tế thành viên APEC ủng hộ và nhất trí cao. Điều quan trọng là các ưu tiên này rất phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay cũng như thời gian tới.

“Việt Nam đã thể hiện vai trò Chủ nhà khi đáp ứng đúng yêu cầu và quan tâm của các nền kinh tế, đồng thời gắn được những yêu cầu, mục đích phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với các ưu tiên đó”, Phó Thủ tướng nhận định.

Về công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2017, từ giữa năm 2015, Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 đã được thành lập. Việt Nam cũng hết sức tích cực chuẩn bị từ nội dung đến cơ sở vật chất, hạ tầng bảo đảm đáp ứng được tốt nhất việc tổ chức các hội nghị trong Năm APEC 2017.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, một trong những mục tiêu quan trọng trong Năm APEC là quảng bá hình ảnh và giới thiệu với bạn bè quốc tế các thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam từ 2006 đến nay.

Cuộc gặp gỡ của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có sự tham dự của đông đảo phóng viên báo chí, đến từ gần 40 cơ quan báo đài trung ương và Hà Nội.