Khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC tại thành phố Nha Trang

Ngày 23 tháng 2 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC do Bộ Tài chính cùng với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì đã khai mạc vào sáng nay. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Dự kiến Chủ tịch SOM APEC 2017 Bùi Thanh Sơn cũng sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có khoảng 150 đại biểu đại diện của 21 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quốc tế và khu vực, như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC)….

Trong hai ngày của Hội nghị (23 – 24/02), các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô khu vực và toàn cầu, các nội dung ưu tiên hợp tác của tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017, thông qua thời gian biểu, kế hoạch triển khai các ưu tiên.

Với vai trò chủ nhà, Việt Nam dự kiến đề xuất các thành viên tập trung thảo luận 4 chủ đề ưu tiên hợp tác của tiến trình tài chính APEC trong năm 2017, gồm: (i) Tài chính cho cơ sở hạ tầng; (ii) Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; (iii) Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; và (iv) Tài chính toàn diện. Đây là những vấn đề phù hợp với xu thế quốc tế và quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên, đồng thời, sẽ đóng góp tích cực vào việc triển khai các ưu tiên của hợp tác APEC trong năm 2017 và Kế hoạch hành động Cebu.

Theo chương trình, dự kiến ngày hôm nay 23/02, các Thứ trưởng, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC sẽ thảo luận về các nội dung: (i) Tình hình kinh tế, tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực; (ii) Triển khai Kế hoạch hành động Cebu; (iii) Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; (iv) Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận và (v) Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai. Ngày mai, chương trình Hội nghị sẽ tiếp tục với các nội dung về tài chính toàn diện cũng như các vấn đề quan tâm khác.

Bên lề Hội nghị cũng diễn ra hai Hội thảo với chủ đề “Tài chính và Bảo hiểm rủi ro thiên tai”, và “Xói mòn cơ sở thuế và Chuyển dịch lợi nhuận”.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương là hoạt động đầu tiên của Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC trong chuỗi các sự kiện năm APEC 2017 của Việt Nam. Sau Hội nghị này, Hội nghị Quan chức Tài chính Cao cấp APEC dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa năm để thảo luận và đánh giá giữa kỳ về tiến độ triển khai các hoạt động hợp tác trong năm và chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng vào tháng 10 năm 2017. Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính sẽ được báo cáo lên Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 11/2017.