Hội nghị SOM 1 và các cuộc họp liên quan tiếp tục ngày làm việc thứ tám

Ngày 25 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Hôm nay tiếp tục là một ngày làm việc sôi nổi trong dịp Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1), với các cuộc họp của 9 ủy ban, nhóm công tác và đối tác về Thương mại và Đầu tư (CTI), Kinh tế (EC), Chính sách an ninh lương thực (PPFS), Nghề cá và đại dương (OFWG), Du lịch (TWG), Điều phối về thương mại điện tử (ECSG), Kết nối chuỗi cung ứng (A2C2), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG) và Tiếp cận thị trường (MAG).

Ba nhóm công tác PPFS, OFWG và MAG khai mạc các hoạt động đầu tiên của năm 2017.

Tại nhóm PPFS, các nền kinh tế đã thảo luận việc triển khai các chiến lược dài hạn, bao gồm “Khuôn khổ chiến lược APEC về phát triển bền vững thành thị - nông thôn nhằm củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng chất lượng” và “Chương trình APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”. Đây là những nội dung thiết thực góp phần cụ thể hóa một trong bốn ưu tiên hợp tác của Năm APEC 2017 về “tăng cường an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững”. Các đại biểu cũng hết sức quan tâm và đóng góp tích cực vào việc chuẩn bị nội dung Tuyên bố APEC dự kiến đưa ra tại Đối thoại cao cấp về an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tổ chức tại thành phố Cần Thơ tháng 8 năm 2017.

Tại OFWG, các nền kinh tế đã trao đổi kế hoạch công tác năm 2017 và những hoạt động hợp tác liên quan đến biển và đại dương thời gian gần đây. Các thành viên cũng tập trung thảo luận việc thực hiện các sáng kiến của Nhóm, như nâng cao năng lực xử lý rác thải biển, xây dựng bộ công cụ đánh giá rủi ro sinh thái do tác động của biến đổi khí hậu đối với thủy sản, thu hút khu vực tư nhân tham gia bảo tồn môi trường biển bền vững, sinh kế và nghề cá bền vững...

Thành lập năm 1998, nhóm MAG có nhiệm vụ thúc đẩy tự do hoá thương mại và đầu tư, tập trung vào hai vấn đề rào cản thuế quan và phi thuế. Tại cuộc họp hôm nay, các thành viên đều nhất trí cho rằng APEC đã có đóng góp đáng kể vào việc thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương, hội nhập khu vực, củng cố kết ni toàn diện và phát triển cơ sở hạ tầng, tăng trưởng chất lượng...     Các đại biểu cũng thống nhất chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo của nhóm trong năm 2017, dự kiến diễn ra vào tháng 8, trong dịp Hội nghị lần thứ ba các quan chức cao cấp và các cuộc họp liên quan, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội thảo Hiện thực hoá Khu vực thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) là một trong những nội dung được nhiều thành viên quan tâm. Tại Hội thảo, các thành viên và nhiều nhà nghiên cứu đã trao đổi về các khả năng tiến tới hình thành FTAAP cũng như những tác động và trở ngại trong tiến trình hướng đến hình thành khuôn khổ này. Nhiều kiến nghị hướng tới việc hình thành FTAAP đã được đưa ra để tiếp tục xem xét, nghiên cứu trong thời gian tới. FTAAP chính thức được đề cập lần đầu tiên trong Tuyên bố của Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra tại thủ đô Hà Nội năm 2006. Gần đây nhất, tháng 11/2016 tại Pê-ru, các Lãnh đạo APEC đã thông qua Tuyên bố Lima về FTAAP, trong đó nhấn mạnh APEC đóng vai trò khởi xướng ý tưởng đối với các nội dung liên quan FTAAP, thông qua việc dẫn dắt, đóng góp về học thuật và nâng cao năng lực... nhằm từng bước hiện thực hoá FTAAP.

Trong khuôn khổ Uỷ ban EC, Nhóm bạn của Chủ tịch về Tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý tập trung thảo luận các dự án nhằm củng cố nền tảng pháp lý kinh tế khu vực, bao gồm khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác APEC về giải quyết tranh chấp trực tuyến đối với các giao dịch của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME). Cuộc họp đã có sự tham gia tích cực  của nhiều tổ chức quốc tế liên quan, trong đó Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Ngân hàng thế giới (WB), Viện quốc tế về nhất thể hoá pháp luật tư (UNIDROIT).

Hôm nay cũng là ngày họp cuối cùng của các nhóm TWG ECSG. Bên cạnh việc rà soát tiến độ triển khai các dự án hợp tác và đề xuất các sáng kiến mới, TWG đã tổ chức phiên thảo luận riêng để chuẩn bị cho Hội nghị bàn tròn chính sách cao cấp về du lịch bền vững, dự kiến tổ chức tại thành phố Hạ Long vào tháng 6/2017. Trong khi đó, ECSG tập trung trao đổi với một số nền kinh tế và các tổ chức quốc tế như Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Tổ chức Xã hội Internet (ISOC) về chiều hướng phát triển của thương mại điện tử.

Cũng trong ngày hôm nay, hai hội thảo của Ủy ban EC về “Sử dụng công cụ quốc tế nhằm tăng cường thực thi hợp đồng trong tài chính chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp toàn cầu (bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa - MSMEs)” và của Nhóm CPLG về “Quyền hạn điều tra của các cơ quan cạnh tranh đã kết thúc. Kết quả cụ thể của hai hội thảo sẽ được báo cáo lên phiên họp toàn thể của EC (ngày 27/02) và CPLG (ngày 26/02) tới.

Trong các cuộc họp ngày hôm nay, đoàn Việt Nam tiếp tục thúc đẩy một số đề xuất về Kế hoạch hành động thực hiện “Khuôn khổ chiến lược APEC về phát triển bền vững thành thị - nông thôn nhằm củng cố an ninh lương thực và tăng trưởng bền vững”, “Chương trình APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”, Tài liệu hướng dẫn của APEC về phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, và Khuôn khổ thuận lợi thương mại điện tử xuyên biên giới...