Diễn đàn tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa “Nâng tầm công nghệ để mở rộng chuỗi cung ứng tài chính”

Ngày 11/9/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng các Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 đã diễn ra Diễn đàn Tài chính Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) APEC với chủ đề “Nâng tầm công nghệ để mở rộng chuỗi cung ứng tài chính”.

Diễn đàn đã tập trung trao đổi những kinh nghiệm và bài học mới nhất trong đổi mới tài chính các DNNVV, đặc biệt là thảo luận chi tiết về sự phát triển và thách thức của chuỗi cung ứng tài chính trong khu vực.  Đây được coi là một phương pháp để tiếp cận khách hàng DNNVV thông qua tận dụng các mối quan hệ chuỗi và công nghệ hiện đại, chuỗi cung ứng tài chính, điều này giúp tập hợp một số lượng lớn các DNVVN vào hệ thống tài chính chính thức. Diễn đàn có sự tham dự của các nhà hoạch định chính sách về phát triển, tài chính và phát triển DNNVV, các chuyên gia trong ngành cùng các học giả.

Diễn đàn đã chia sẻ thông tin về các nỗ lực của Diễn đàn Tài chính châu Á – Thái Bình Dương (APFF) trong việc cải cách cấu trúc tài chính (bảo mật giao dịch, báo cáo tín dụng và tình trạng không có khả năng trả nợ) cũng như thương mại và chuỗi cung ứng tài chính nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME); Thúc đẩy việc phổ biến những thông tin này tới các nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và các cộng động MSME thông qua Mạng lưới phát triển hạ tầng tài chính APEC (FIDN) trong Năm APEC 2017. Các đại biểu bày tỏ tin tưởng, những hoạt động tài chính sử dụng các phương thức phi truyền thống như  thương mại điện tử và thanh toán, sẽ giúp nâng cấp nền tảng tài chính điện tử, dựa trên tài sản di dộng…, là những hướng đi mới để nâng cao thị trường tài chính của các MSME thuộc các nền kinh tế APEC.

Diễn đàn là một sáng kiến quan trọng thuộc Kế hoạch hành động Xê-bu (CAP) được thông qua năm 2015, với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết và trao đổi giữa nền kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các nhà hành pháp về những đổi mới sáng tạo kỹ thuật số mới nhất và đổi mới trong cơ sở hạ tầng tài chính của MSME. Diễn đàn cũng góp phần vào các nỗ lực của APEC tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho MSME ở Việt Nam và trong khu vực, thông qua đối thoại công - tư, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo trong thời đại kỹ thuật số.

Một số nội dung khác cũng đã được trao đổi tại Diễn đàn gồm: đẩy mạnh các mô hình bảo mật các giao dịch tiên tiến và đổi mới phương thức báo cáo tín dụng để hỗ trợ tài chính cho các  MSME; việc hình thành mạng lưới và trao đổi kinh nghiệm giữa các chuyên gia MSME từ các khu vực công và tư trong toàn khu vực; kết nối các phần công việc bao quát mà APFF đã hoàn thành về cung cấp tài chính cho MSME và nhiều tổ chức tài chính là thành viên của APFF với cộng đồng MSME; và vận động cho sự phát triển của nền tài chính kỹ thuật số kết nối các bên liên quan trong các chuỗi giá trị vì mục đích tài chính và có thể giảm chi phí giao dịch cho người đi vay.

Các khuyến nghị của Diễn đàn sẽ được báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng các Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC.