Liên Hệ

1. Ủy ban Quốc gia APEC 2017
Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017:
6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tel: + 84 4 3237 3031 (Anh Long / ext 134); Fax: +84 4 3237 3043
Email: info@apec2017.vn
Website: http://apec2017.vn

Báo chí:
Email: media@apec2017.vn
2. Các Bộ, ngành
Bộ Ngoại giao
http://www.mofa.gov.vn/vi/
Bộ Công Thương
http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx
Bộ Tài chính
http://www.mof.gov.vn/
Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội
http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/Trangchu.aspx

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
http://www.mard.gov.vn/Pages/home.aspx

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
http://www.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
http://www.bvhttdl.gov.vn/

Đài Tiếng nói Việt Nam
http://tnvn.gov.vn/Default.aspx

Thông tấn xã Việt Nam
http://vnanet.vn/webdichvu/vi-VN/1/Default.aspx

Đài Truyền hình Việt Nam
http://vtv.vn/