Ấn phẩm

Monday, May 29, 2017 - 10:34

Mời các bạn theo dõi ấn phẩm tổng quan về Apec năm 2017 theo đường link dưới đây:
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170529100313
Xin trân trọng cảm ơn

Monday, May 22, 2017 - 16:30

Mời các bạn theo dõi tổng quan về Apec về doanh nghiệp theo đường link dưới đây: 
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170529092101/view
Xin trân trọng cảm ơn./.

Thursday, May 18, 2017 - 09:48

Mời các bạn theo dõi Sách Apec 2017: Những điều cần biết theo đường link dưới đây:
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170505134105
Xin trân trọng cảm ơn./.

Thursday, May 18, 2017 - 09:21

Mòi các bạn theo dõi hình ảnh các thành phố tổ chức Apec qua đường link dưới đây:
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170515150216
Xin trân trọng cảm ơn./.

Thursday, May 18, 2017 - 09:12

Mời các bạn xem lịch để bàn Apec 2017 qua đường link dưới đây:
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170505140657
Xin trận trọng cảm ơn./.

Thursday, May 18, 2017 - 09:09

Mời các bạn theo dõi Trailer Apec 2017 qua đường link dưới đây:
http://www.mofa.gov.vn/vi/tt_baochi/nr040810155502/ns170511231828
Xin trân trọng cảm ơn./.