Tin Tức

Friday, March 3, 2017 - 18:29

Trưa ngày 03 tháng 03 tại thành phố Nha Trang, các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn APEC kết thúc ngày làm việc cuối cùng và then chốt nhất trong dịp Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp...

Thursday, March 2, 2017 - 15:39

Sáng nay, ngày 02 tháng 3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị các lần thứ  nhất  các quan chức cao cấp APEC đã khai mạc trọng thể. Gần 200 đại biểu, gồm các quan chức cao cấp từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Hội đồng hợp tác...

Wednesday, March 1, 2017 - 20:07

Ngày 01 tháng 3 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Các cuộc họp cấp làm việc chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) đã hoàn tất với hoạt động cuối cùng của Ủy ban điều phối SOM về Hợp tác kinh tế...

Tuesday, February 28, 2017 - 18:39

Ngày 28 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan bước vào một trong những ngày làm việc cuối cùng ở cấp làm việc với hoạt động của bốn ủy...

Monday, February 27, 2017 - 18:04

Ngày 27 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc thứ mười với các hoạt động của bảy ủy ban và nhóm công tác trong các...

Sunday, February 26, 2017 - 18:02

Ngày 26 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Ngày làm việc thứ chín của Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan tiếp tục với hai phiên họp toàn thể của các Ủy ban APEC về...

Saturday, February 25, 2017 - 18:42

Ngày 25 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Hôm nay tiếp tục là một ngày làm việc sôi nổi trong dịp Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1), với các cuộc họp của 9 ủy ban, nhóm công tác và đối tác về...

Friday, February 24, 2017 - 19:43

Ngày 24 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan hoàn tất ngày làm việc thứ bẩy trong tổng số 14 ngày làm việc lần này. 11 hoạt động với sự...

Friday, February 24, 2017 - 11:54

Thưa Ngài Chủ tịch,
Thưa các quý vị,
Tôi rất vinh dự được tham dự Hội nghị ngày hôm nay và được chia sẻ với các quý vị về những định hướng và ưu tiên của Năm APEC 2017. Tôi rất cảm ơn các quý vị vì cơ hội đặc biệt này, bởi tôi tin rằng sự tương tác...

Thursday, February 23, 2017 - 18:45

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam – Với tổng số 11 hoạt động của 08 ủy ban, nhóm công tác và diễn đàn APEC trong các lĩnh vực Thương mại và Đầu tư (CTI), Chính sách và luật cạnh tranh (CPLG), Thủ tục hải quan (...

Pages