Hướng dẫn báo chí

Wednesday, February 15, 2017 - 16:02

Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan
Ban Tổ chức trân trọng thông báo:
Thẻ Báo chí Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được phát tại Khách sạn Mường Thanh, 60...

Saturday, January 7, 2017 - 00:42

Hội nghị Quan chức Cao cấp lần 1 (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 18/2/2017 đến ngày 3/3/2017 và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC sẽ được tổ chức tại...

Pages