Media Advisory

Tuesday, April 4, 2017 - 17:07

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao (bộ phận thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2017) xin trân trọng thông báo:
1. Từ ngày 09 - 21/5/2017 sẽ diễn ra các loạt hội nghị sau
- Từ ngày 9 - 18/5/2017: Hội nghị Quan...

Thursday, March 2, 2017 - 07:21

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM 1) và các cuộc họp liên quan, Thứ trưởng thường trực Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC2017, sẽ chủ trì cuộc Họp báo để thông báo về kết quả Hội nghị SOM 1 cũng giải đáp...

Monday, February 27, 2017 - 17:00

Triển vọng APEC Việt Nam 2017
Ngày 26 tháng 02 năm 2017, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam: Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM 1) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra từ ngày 02 - 03/3/2017...

Sunday, February 19, 2017 - 04:19

(Vinpearl, TP. Nha Trang, Khánh Hoà từ ngày 21-24/02/2017)
Ban Tổ chức trân trọng thông báo:
Thẻ báo chí dự Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FBCDM) sẽ được phát vào 16h-17h ngày 20/2/2017 với các thông tin cụ...

Saturday, February 18, 2017 - 06:35

 
MẪU ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN
HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT QUAN CHỨC CAO CẤP APEC (SOM 1)
VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN
 
INTERVIEW REQUEST FORM
THE APEC-2017 FIRST SENIOR OFFICIALS’ MEETING
AND RELATED MEETINGS (SOM 1)
 

Họ tên
Full name


 


Cơ quan báo chí...

Saturday, February 18, 2017 - 05:55

DỰ KIẾN LỊCH HỌP SOM 1 VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN
Nha Trang, 18/2 – 03/3/2017
 
Quy định chung:
* Trong quá trình tác nghiệp: phóng viên được yêu cầu đeo thẻ Báo chí do Ban Tổ chức cung cấp.
* Ban Tổ chức có bố trí xe buýt con thoi/Shuttle bus chạy...

Wednesday, February 15, 2017 - 16:02

Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan
Ban Tổ chức trân trọng thông báo:
Thẻ Báo chí Hội nghị lần thứ nhất Quan chức Cao cấp APEC (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được phát tại Khách sạn Mường Thanh, 60...

Saturday, January 7, 2017 - 00:42

Hội nghị Quan chức Cao cấp lần 1 (SOM 1) và các hội nghị liên quan sẽ được tổ chức tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa từ ngày 18/2/2017 đến ngày 3/3/2017 và Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC sẽ được tổ chức tại...