Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Thursday, July 6, 2017 - 22:46

 
Ngày 06/7/2017
THÔNG BÁO BÁO CHÍ SỐ 1 VỀ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017
Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 11/2017
 
 
Tuần lễ Cấp cao APEC (TLCC) sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 4000 phóng viên Việt Nam và...