Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Tuesday, September 12, 2017 - 09:46

1. Thông tin chung về đăng ký phóng viên tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017:
Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra từ 06 – 11/11/2017 tại Đà Nẵng, Việt Nam.
Các phóng viên có nhu cầu đến đưa tin về các sự kiện tại Tuần lễ Cấp cao nêu trên cần tiến hành...

Wednesday, August 23, 2017 - 10:11

18/8/2017
               
Tiếp theo thông báo báo chí số 1 ngày 6/7/2017, Ban Tổ chức xin cung cấp những thông tin dưới đây (Thông báo báo chí số 2) liên quan đến Bảng giá dịch vụ truyền thông tại Trung tâm Báo chí Quốc tế TLCC APEC 2017 cũng như...

Thursday, July 6, 2017 - 22:46

 
Ngày 06/7/2017
THÔNG BÁO BÁO CHÍ SỐ 1 VỀ TUẦN LỄ CẤP CAO APEC 2017
Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 11/2017
 
 
Tuần lễ Cấp cao APEC (TLCC) sẽ được tổ chức vào tháng 11/2017 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 4000 phóng viên Việt Nam và...