Tiền trạm lần thứ nhất chuẩn bị Tuần lễ cấp cao APEC 2017 (Đà Nẵng, 27-28/7/2017)