Tiền trạm lần thứ hai công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017