GẶP GỠ BÁO CHÍ VỀ HỘI NGHỊ LẦN THỨ NHẤT CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP APEC - SOM 1