DIỄN ĐÀN CÁC QUAN CHỨC CAO CẤP VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI ; ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN VÀ HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC CUỘC HỌP LIÊN QUAN (FMM)

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Dung lượng từ 250 – 500KB, mặt nhìn thẳng, phông trắng.
Files must be less than 500 KB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.