APEC 2017 Hội nghị quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM III) và các Hội nghị liên quan

Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Dung lượng từ 250 – 500KB, mặt nhìn thẳng, phông trắng.
Files must be less than 500 KB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png.