Thủ tướng khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh, đối thoại với doanh nghiệp