Thông tin về Đối thoại Chính sách Cao cấp về Du lịch Bền vững

Đối thoại Chính sách Cao cấp về Du lịch Bền vững sẽ được tổ chức từ ngày 18-19/6/2017 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ chủ trì Đối thoại, sự kiện có sự tham gia của 200 đại biểu từ các nền kinh tế APEC, doanh nghiệp du lịch và chuyên gia từ các tổ chức quốc tế liên quan đến du lịch. Đối thoại là sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng góp cho chính sách phát triển du lịch bền vững tại khu vực APEC với ba nội dung chính: (1) Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh thế giới thay đổi, (2) Đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp APEC, và (3) Tầm nhìn hợp tác phát triển du lịch bền vững trong APEC.

Các Bộ trưởng và trưởng đoàn APEC sẽ thảo luận và thông qua Tuyên bố của Đối thoại Chính sách Cao cấp về Du lịch Bền vững.