Thông tin Báo chí số 1 về tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng về doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017

I. Thông tin chung:

Tuần lễ Hội nghị Bộ trưởng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017 sẽ diễn ra từ ngày 10-15/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phóng viên quan tâm đưa tin Hội nghị đăng ký trực tiếp tại đường link http://www.apec2017.vn. (Mục Báo chí, tiểu mục Đăng ký, trang tiếng Việt)

Hạn đăng ký: từ ngày 29/8/2017 đến ngày 5/9/2017.

II. Chương trình dự kiến:

Ngày

Hoạt động

Địa điểm

Thời gian được tham dự của báo chí

Chủ nhật

Ngày 10/9

Hội thảo APEC O2O  Forum

 

Sheraton

15 phút đầu

Thứ 2

Ngày 11/9

Nâng cao khả năng tiếp cận tài chính trong thời đại Kỹ thuật số cho MSMEs (Viet Nam)

Sheraton

 

15 phút đầu

Diễn đàn khởi nghiệp APEC (VCCI)*

Reverie Saigon Hotel

15 phút đầu

Thứ 3

Ngày 12/9

APEC kinh tế số (United States)

Sheraton

15 phút đầu

Diễn đàn khởi nghiệp APEC (VCCI)*

Reverie Saigon Hotel

15 phút đầu

Thứ 4

Ngày 13/9

Hội nghị Nhóm Công tác DNNVV

Sheraton

15 phút đầu

Thứ 5

Ngày 14/9

Hội nghị Nhóm Công tác DNNVV (Sáng)

Sheraton

Không đưa tin

Thứ 6

Ngày 15/9

Hội nghị Bộ trưởng DNNVV (Sáng)

Sheraton

15 phút đầu

Họp báo Hội nghị Bộ trưởng DNNVV (khoảng 1 tiếng trong buổi chiều)

Sheraton

 

Thông báo sau

*Hoạt động do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức bên lề Tuần lễ HNBT.

III. Đầu mối liên hệ:

Các vấn đề về nội dung:

Ông Lê Toàn Thắng, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sđt: 0932 246 888

Email: thang.ptdn@gmail.com

Thông tin đăng ký tác nghiệp:

Ông Trần Phan Linh, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

Sđt: 0906231696

Email: phanlinhbc@gmail.com