Thông tin Báo chí số 1

1. Từ ngày 26 – 30/9/2017, Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế trong APEC Năm 2017 và các sự kiện liên quan sẽ được tổ chức tại Thành phố Huế, Việt Nam.

2. Các phóng viên quan tâm đưa tin Hội nghị đăng ký trực tiếp tại đường link http://www.apec2017.vn. (Mục Báo chí, tiểu mục Đăng ký, trang tiếng Việt)

Hạn đăng ký: từ ngày 15/9/2017 đến ngày 24/9/2017.

3. Đầu mối liên hệ:

Các vấn đề về nội dung:

Bà Trương Ngọc Anh, Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Điện thoại 0976578008

Email: ngocanh.molisa@gmail.com

Thông tin đăng ký tác nghiệp:

Bà Đỗ Minh Ngọc, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

Điện thoại: 0902298866/ 02437993449

Email: media@apec2017.vn