Thông báo báo chí số 2 về thẻ tác nghiệp tại Hội nghị Bộ trưởng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017

1. Thẻ tác nghiệp của báo chí tại Hội nghị Bộ trưởng về Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017  (diễn ra từ ngày 10-15/9/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được phát tại:

Địa điểm: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, 6 Alexandre de Rhodes, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian:  Thứ Bảy ngày 9/9/2017 từ 16h00 - 18h00

2. Đầu mối liên hệ:

Đồng chí Trần Phan Linh, chuyên viên, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao: 0906231696