Phát biểu của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hội thảo chuyên đề Hội thảo APEC về các ưu tiên của Năm APEC 2017