HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH APEC VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN (FMM)

Hội An, 19 – 21/10/2017

THÔNG BÁO

Ngày 19/09/2017

ĐĂNG KÝ PHÓNG VIÊN

HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH APEC VÀ CÁC HỘI NGHỊ LIÊN QUAN (FMM) trong khuôn khổ APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam từ ngày 19 – 21/10/2017.

Đăng ký phóng viên

Phóng viên đưa tin Hội nghị đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:

http://www.apec2017.vn (Báo chí – Đăng ký)

Hạn đăng ký: từ 19/9/2017 đến 9/10/2017

Các phóng viên đã đăng ký tham dự khi đến nhận Thẻ báo chí đề nghị mang theo Thẻ nhà báo, Chứng minh thư nhân dân hoặc Công văn của cơ quan báo chí chủ quản.

Đầu mối liên hệ:

Thông tin đăng ký phóng viên:

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Quốc Bình

Tel:  243 799 2259

Di động: 243 799 2259

Fax: 243 823 4137

Email: media@apec2017.vn

Thông tin liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Tiểu ban TTTT Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bà Trần Thị Thu Thủy

Tel: 243 933 0036

Di động: 098 998 0407.

Fax: 243 825 2251

Email: tctcthuy@gmail.com; botaichinh.fmm@gmail.com