DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH APEC VÀ CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN

Địa điểm: Dự kiến tại Palm Garden Resort, TP. Hội An (Quảng Nam)

Thời gian: Từ ngày 19 đến 21/10/2017

Lưu ý:

+ Phóng viên, quay phim đưa tin Hội nghị sẽ được cấp thẻ sự kiện cho mỗi phiên mở cho báo chí, tác nghiệp theo đúng khung giờ và vị trí được quy định

+ Một số hoạt động của Chương trình có thể có điều chỉnh, Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền sẽ cập nhật và thông báo kịp thời cho phóng viên báo chí.

 

Ngày/sự kiện

Thời gian

Hoạt động

Phóng viên

 tác nghiệp

Ghi chú

 

 

 

 

Ngày 19/10

 

HỘI NGHỊ

QUAN CHỨC

TÀI CHÍNH CAO CẤP APEC

 

08:30 – 09:00

Đăng ký đại biểu

Mở

 

09:15 – 09:30

Dự thảo Tuyên bố chung của các

Bộ trưởng Tài chính

 

Đóng

 

10:30 – 11:00

Phiên chụp ảnh +  Giải lao

 (Dự kiến bố trí chụp ảnh trong phòng họp)

 

Mở

 

11:00 - 12:30

Dự thảo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng

Tài chính (tiếp tục)

 

Đóng

 

12:30 – 14:00

Nghỉ trưa

 

 

14:00 – 15:30

Dự thảo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng

Tài chính (tiếp tục)

Đóng

 

15:30 – 16:00

Nghỉ giải lao

 

 

16:00 – 17:30

Dự thảo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính (tiếp tục)

 

Đóng

 

 

 

 

 

Ngày 20/10

 

HỘI NGHỊ THỨ TRƯỞNG TÀI CHÍNH VÀ PHÓ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG APEC

 

08:30 – 09:00

Đăng ký đại biểu

Mở

 

09:00 – 09:10

Khai mạc

Mở hết

khai mạc

 

09:10 - 09:45

Phiên 1: Thực thi kế hoạch hành động Cebu

 

 

Đóng

 

09:45 – 10:30

Phiên 2: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng

 

 

 

Đóng

 

 

10:30 – 11:00

Phiên chụp ảnh + Nghỉ giải lao

(Dự kiến bố trí chụp ảnh trong phòng họp)

 

Mở

 

11:00 – 11:45

Phiên 3: Xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS)

 

 

Đóng

 

11:45 – 12h:30

Phiên 4: Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai

 

 

Đóng

 

12:30 – 14:00

Nghỉ trưa

 

 

14:00 – 14:45

Phiên 5: Tài chính bao trùm

 

 

 

Đóng

 

14:45 – 15:00

Nghỉ giải lao

 

 

15:00 – 16:00

Phiên 6: Vấn đề khác

Đóng

 

16:00 – 17:00

Phiên 7: Dự thảo cuối cùng Tuyên bố chung  của các Bộ trưởng Tài chính

               Đóng

 

 

 

 

Ngày 21/10

 

HỘI NGHỊ

BỘ TRƯỞNG

 TÀI CHÍNH APEC

 

08:30 – 09:00

Đăng ký đại biểu

Mở

 

09:00 – 09:10

Phiên khai mạc

Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc

 

Mở hết

khai mạc

 

 

09:10 - 09:30

Phiên chụp ảnh lưu niệm

 

Mở

 

 

09:30 - 10:45

Phiên 1: Tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực

 

 

Đóng

 

 

10:45 – 11:00

Nghỉ giải lao

 

 

 

Phiên 2: Các chủ đề ưu tiên trong tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

 

 

 

Đóng

 

12:30 – 13:30

Nghỉ trưa

 

 

13:30 – 15:00

Đối thoại Bộ trưởng Tài chính với Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC – ABAC (Bộ trưởng và các Trưởng đoàn)

Đóng

 

15:00 – 15:15

Nghỉ giải lao

 

 

15:15 – 15:45

Phiên 3: Thực thi chương trình hành động Cebu

 

Đóng

 

15:45 – 16:00

Phiên 4: Vấn đề khác

 

 

Đóng

 

16:00 – 16:30

Phiên 5: Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính

 

Đóng

 

16:30 - 16:50

Phiên bế mạc

 

 

Mở hết

Bế mạc

 

16:50 – 17:00

Giải lao

 

 

 

 

Ngày 21/10

     17:00 - 17:30

 

Họp báo quốc tế về kết quả tiến trình

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

 

 

 

Mở

 

 

                                      Tiểu ban Thông tin – Tuyên truyền

                                 Tiến trình Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

 

 

Liên hệ:

Thông tin đăng ký phóng viên:

Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao

Ông Phạm Quốc Bình

Tel: 243 799 2259

Di động: 243 799 2259

Fax: 243 823 4137

Email: media@apec2017.vn

Thông tin liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Tiểu ban TTTT Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017

Số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Bà Trần Thị Thu Thủy

Tel: 243 933 0036

Di động: 098 998 0407.

Fax: 243 825 2251

Email: tctcthuy@gmail.com; botaichinh.fmm@gmail.com