Chương trình Đối thoại Chính sách Cao cấp về Du lịch Bền vững và các thông tin khác

  1. Chương trình (cập nhật tới ngày 15/6/2017)

Đối thoại Chính sách Cao cấp về Du lịch Bền vững

Vinpearl, Hạ Long, 19/6/2017

PHIÊN KHAI MẠC

09:00-09:15

Phát biểu khai mạc

Ngài Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

09:15-09:30

Phát biểu chào mừng

Ngài Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

09:30-09:35

Phát biểu của TS. Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC

09:35-09:50

Phát biểu của Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam

09:50-09:55

Thông điệp của Ngài Taleb Rifai, Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch thế giới

09:55-10:05

Chụp ảnh

Lãnh đạo Chính phủ/Bộ trưởng/Trưởng đoàn/Diễn giả

10:05-10:20

Nghỉ giải lao

PHIÊN THỨ NHẤT: PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TRONG THẾ GIỚI ĐANG THAY ĐỔI

10:20-10:35

Phát biểu của chuyên gia: Du lịch và chương trình nghị sự phát triển bền vững: Khuyến nghị đối với các nền kinh tế APEC

TS. Dirk Glaesser, Giám đốc Chương trình Phát triển Bền vững của Tổ chức Du lịch thế giới

10:35-10:45

Phát triển du lịch bền vững: khái niệm, nguyên tắc, điển hình và thách thức đối với Indonesia

Indonesia

10:45-10:55

Chính sách phát triển du lịch bền vững và các hoạt động hưởng ứng Năm quốc tế 2017 về Du lịch bền vững vì sự phát triển của Nhật Bản

Nhật Bản

10:55-11:05

Du lịch bền vững APEC trong Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Việt Nam

11:05-11:15

Chiến lược du lịch ứng phó với những thách thức, trong đó có biến đổi khí hậu

Hàn Quốc

11:15-11:25

Đóng góp của ngành hàng không đối với các nền kinh tế và việc ứng phó với các thách thức môi trường

Ông Vinoop Goel, Đại diện Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA)

11:35-12:00

Thảo luận

Bộ trưởng/Trưởng đoàn

TIỆC TRƯA LÀM VIỆC: ĐỐI THOẠI VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP APEC VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG

12.10-12.30

Thuyết trình viên:

 

- Ông Jeff Fielkow, Phó Chủ tịch Chương trình Phát triển bền vững và Tái chế cho Tetra Pak

- Bà Shu Tan, Giám đốc và Người sáng lập Doanh nghiệp xã hội Sapa O’Chau

- Bà Nguyễn Thị Bích Hiền, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (IUCN)

12.45-13.30

Thảo luận

PHIÊN THỨ HAI: KINH NGHIỆM VÀ TẦM NHÌN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG APEC

13.30-13.45

Phát biểu của chuyên gia: Hệ thống tiêu chuẩn Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu và các khuyến nghị với APEC

Ông Randy Durband, Tổng Giám đốc Hệ thống Tiêu chuẩn Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu

13.45-13.55

Du lịch bền vững và quyền được tham gia của cộng đồng

Niu Di-lân

13.55-14.05

Phát triển du lịch bền vững để tăng trưởng toàn diện và tạo việc làm: Kinh nghiệm của Peru

Peru

 

14.05-14.15

Nâng cao năng lực cho cộng đồng địa phương, doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) và người lao động để phát triển du lịch bền vững

Pa-pua Niu Ghi-nê              

14:15-14:25

Sáng kiến phát triển du lịch xanh

Thái Lan

14:25-14:35

Phát triển du lịch bền vững trong thế giới đang thay đổi: Tiếp cận theo hướng phát triển xanh

Ông Eric Ricaurte, Giám đốc Công ty Green View quốc tế

14:35-15:15

Thảo luận

Bộ trưởng/Trưởng đoàn

 

15:15-15:30

Nghỉ giải lao

PHIÊN THỨ BA: THÔNG QUA TUYÊN BỐ CỦA ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP

VỀ DU LỊCH BỀN VỮNG APEC

15:30-15:45

Thông qua Tuyên bố cao cấp APEC về du lịch bền vững

Bộ trưởng/Trưởng đoàn

PHIÊN BẾ MẠC

15:45-16:00

Phát biểu bế mạc

Ngài  Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

HỌP BÁO

16:10-17:00

- Ngài Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam

- Papua New Guinea (Nước chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng APEC 2018)

- TS. Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC

 

Phóng viên được tham dự Phiên khai mạc Họp báo kết thúc Đối thoại. Nếu có thông tin thêm, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới các anh chị.

2. Thẻ tác nghiệp sẽ được phát tại:

Địa điểm: Sảnh chính Vinpearl Hạ Long (trước khi xuống bến phà đi cano vào khu vực chính của Hội nghị).

Thời gian:

- Chủ Nhật ngày 18/6/2017 từ 14h00 - 17h00

- Thứ Hai, ngày 19/6/2017 từ 07h00 - 08h00

3. Đầu mối liên hệ:

Phạm Tố Linh, chuyên viên, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 098242192.

Phạm Tú Uyên, chuyên viên, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao: 0915692176